مقالات ترجمه شده

مقاله سرمایه گذاری با ترجمه

دانلود مقاله سرمایه گذاری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات سرمایه گذاری با ترجمه ، مقالات سرمایه گذاری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس سرمایه گذاری ، دانلود ترجمه مقالات سرمایه گذاری ، دانلود مقاله ISI سرمایه گذاری ، ترجمه مقاله سرمایه گذاری ، مقالات isi سرمایه گذاری با ترجمه و گرایش های رشته سرمایه گذاری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Assessing supplier environmental performance: Applying Analytical Hierarchical Process in the United Arab Emirates healthcare chain

2015
1946
word
20
رایگان

عنوان لاتین

China's outward foreign direct investment and domestic investment: An industrial level analysis

2015
1953
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Social Bricolage: Theorizing Social Value Creation in Social Enterprises

2010
1958
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Impact of international financial reporting standards on the profit and equity of AIM listed companies in the UK

2015
2005
word
35
رایگان

عنوان لاتین

Relationship between management information systems and corporate performance

2015
2120
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Assessing the business values of information technology and e-commerce independently and jointly

2015
2126
word
38
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI