مقالات ترجمه شده

سرمایه گذاری خارجی مستقیم و سرمایه گذاری داخلی چین: آنالیزی در سطح صنعتی

عنوان فارسی

سرمایه گذاری خارجی مستقیم و سرمایه گذاری داخلی چین: آنالیزی در سطح صنعتی


عنوان لاتین

China's outward foreign direct investment and domestic investment: An industrial level analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1953
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 28
نام مجله China Economic Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در دهه های اخیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI افزایش قابل توجهی داشته است. از طرف دیگر مدل رشد اقتصادی چین به شدت بر اساس سرمایه گذاری داخلی است. مقاله به بررسی این موضوع مهم می پردازد که عکس العمل سرمایه گذاری داخلی چین به جریان های خروج سرمایه FDI ش چگونه است. این موضوع را با تحلیل سرمایه گذاری داخلی چین در صنعت برای نخستین بار مورد تحقیق قرار دادیم. ما به طور خاص عامل پشتیبانی دولتی را مد نظر قرار دادیم که نقش قابل توجهی توسط دولت در اقتصاد چین ایفا می شود. با استفاده از داده های در سطح صنعتی ما این نکته را مورد ارزیابی قرار دادیک که آیا عکس العمل های سرمایه گذاری محلی به جریان های FDI خارجی بین صنایع تحت سلطه دولت و صنایعی که تحت سلطه دولت نیستند متفاوت است یا خیر. تحقیق ما بر یک مدل شتاب دهنده تطبیق دارد که روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستم GMM برای تخمین های مان به کار گرفته شده است. نتایج تجربی ما نشان می دهد که سرمایه گذاری های داخلی به شکل مثبتی به FDI خارجی در چین دارند. علاوه بر این جریان های رو به خارج FDI بر سرمایه گذاری محلی اثر متفاوتی بر سطح پشتیبانی دولتی در صنایع خاص دارد. چنین تاثیری در صنایع تحت سلطه دولت بسیار قوی تر از غیر دولتی هاست.

چکیده لاتین

In the past decade, China's outward foreign direct investment (FDI) has increased significantly. On the other hand, the Chinese economic growthmodel is heavily reliant on domestic investment. Our study examines the important issue of how China's domestic investment responds to its FDI outflows. We investigate this issue analyzing, for the first time, China's domestic investment at industrial level. We specifically account for the factor of government support given the significant role played by the state in the Chinese economy. Using industrial level data, we further evaluatewhether domestic investment reacts to outward FDI differently between state dominated and non-state dominated industries. Our study adopts an accelerator model where the system- Generalized Method of Moments (GMM) is employed for our estimations. Our empirical results suggest that domestic investment responds positively to outward FDI in China, Furthermore, the FDI outflows influences domestic investment differently depending on the level of government support in the particular industries. Such influence ismuch stronger in state dominated industries than in the non-state dominated ones

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI