مقالات ترجمه شده

تعیین بازارهای جدید با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی در Güral Porcelain

عنوان فارسی

تعیین بازارهای جدید با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی در Güral Porcelain


عنوان لاتین

Determining New Markets Using Analytic Hierarchy Process: Case Study in Güral Porcelain

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2142
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله International Journal of Marketing Studies
نشریه ccsenet
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هدف این مطالعه حذف مشکل تعیین مناسب ترین بازار جدید است که بر طبق آن Güral Porcelain، یک شرکت سرامیک ترکیه‌ای صادر کننده به کشورهای مختلف؛ در حوزه استراتژی توسعه بازار سرمایه گذاری می‌کند. در راستای هدف مطالعه، فرآیند تطبیق سلسله مراتبی (AHP)، که انتخاب مناسب ترین مورد را در میان گزینه‌ها با استفاده از معیارهای عددی و غیر عددی ممکن می‌سازد، استفاده می‌شود. مطالعه همراه با مدیران اجرایی بخش صادرات Güral Porcelain انجام می‌شود. مجموع هشت معیار در مطالعه تعیین شده است: دارایی‌های عملیاتی، زیرساخت ارتباطی بازار هدف؛ نرخ رشد اقتصادی، نزدیکی به بازارهای دیگر، مزایای رقابتی در بازار هدف، تقاضا، عملکرد نظام حقوقی، و موافقت نامه‌های تجاری با هدف معافیت بازار. بعد از مقایسه دو به دوی معیارها، مقدار اهمیت نسبی آن‌ها تعیین شد. بر طبق این مقادیر مهم، دیده می‌شود که معیار "تقاضا در بازار هدف" مهم ترین معیار در انتخاب بازار جدید برای سرمایه گذاری Güral Porcelain است. اهمیت نسبی گزینه‌ها محاسبه شد و مناسب ترین بازار جدید برای سرمایه گذاری Güral Porcelain شمال عراق تعیین شد. این بازار به مدیران اجرایی بخش صادرات Güral Porcelain پیشنهاد شد. در این مطالعه، مناسب ترین بازار برای سرمایه گذاری Güral Porcelain با استفاده از AHP تعیین می‌شود. بنابراین، تصمیم گیرندگان برای افزایش ارزش برند خود در بخش پرسلن جهانی به دنبال بازارهای جدیدی هستند که با تعیین مناسب ترین بازار هدف صورت می‌گیرد.

چکیده لاتین

The aim of this study is to solve the problem of determining the most appropriate new market upon which Güral Porcelain, a Turkish ceramic company exporting to various countries, will invest within the scope of market development strategy. In accordance with the purpose of the study, analytic hierarchy process (AHP), which enables to choose the most appropriate one among the alternatives by using both numeric and nonnumeric criteria, was used. The study was carried out together with Güral Porcelain Export Department Executive. Total eight main criteria were determined in the study: operating assets, communication infrastructure of the target market, economic growth rate, proximity to other markets, competitive advantage in the target market, demand, functioning of the legal system and trade agreements with the target market-exemption. After paired comparison of the main criteria, their relative importance values were determined. According to these significance values, it was seen that the criterion of “demand in the target market” was the most crucial criterion in choosing the new market to invest on for Güral Porcelain. Relative importance values of the alternatives were computed and the most suitable new market for Güral Porcelain to invest was determined to Northern Iraq. This was presented to the Güral Porcelain Export Department Executive. In this study, the most appropriate market for Güral Porcelain to invest was determined using AHP. Thus, decision makers seeking for new markets to raise their brand value in global porcelain sector were guided in determining the most suitable target market

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI