مقالات ترجمه شده

مقاله زنجیره تامین با ترجمه

دانلود مقاله زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات زنجیره تامین با ترجمه ، مقالات زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود مقاله بیس زنجیره تامین ، دانلود ترجمه مقالات زنجیره تامین ، دانلود مقاله ISI زنجیره تامین ، ترجمه مقاله زنجیره تامین ، مقالات isi زنجیره تامین با ترجمه و گرایش های رشته زنجیره تامین را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Post-disaster grain supply chain resilience with government aid

2015
3855
word
34
رایگان

عنوان لاتین

Impact of supply chain management practices on sustainability

2014
4082
word
16
رایگان

عنوان لاتین

A model for supply chain design considering the cost of quality

2012
4189
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Inventory control for returnable transport items in a closed-loop supply chain

2016
4272
word
31
رایگان

عنوان لاتین

Facility Location and Supply Chain Optimization for a Biorefinery

2011
4291
word
27
رایگان

عنوان لاتین

A proposed mathematical model for closed-loop network configuration based on product life cycle

2012
4559
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Effect of internal cost management, information systems integration, and absorptive capacity on inter-organizational cost management in supply chains

2012
4623
word
42
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI