مقالات ترجمه شده

مقاله زنجیره تامین با ترجمه

دانلود مقاله زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات زنجیره تامین با ترجمه ، مقالات زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود مقاله بیس زنجیره تامین ، دانلود ترجمه مقالات زنجیره تامین ، دانلود مقاله ISI زنجیره تامین ، ترجمه مقاله زنجیره تامین ، مقالات isi زنجیره تامین با ترجمه و گرایش های رشته زنجیره تامین را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

CURRENT ISSUES AND CHALLENGES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

2012
2042
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Supply Chain Capabilities, Risks, and Resilience

2016
2055
word
30
رایگان

عنوان لاتین

A system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chains

2007
2096
word
33
رایگان

عنوان لاتین

The impact of knowledge complementarities on supply chain performance through knowledge exchange

2015
2332
word
22
رایگان

عنوان لاتین

The green bullwhip effect: Transferring environmental requirements along a supply chain

2014
2890
word
28
رایگان

عنوان لاتین

An institutional theoretic investigation on the links between internationalization of Chinese manufacturers and their environmental supply chain management

2011
3067
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility

2015
3163
word
18
رایگان

عنوان لاتین

A multi-period supply chain design with product life cycle considerations

2013
3166
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI