مقالات ترجمه شده

مقاله رفتار مصرف کننده با ترجمه

دانلود مقاله رفتار مصرف کننده با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات رفتار مصرف کننده با ترجمه ، مقالات رفتار مصرف کننده با ترجمه ، دانلود مقاله بیس رفتار مصرف کننده ، دانلود ترجمه مقالات رفتار مصرف کننده ، دانلود مقاله ISI رفتار مصرف کننده ، ترجمه مقاله رفتار مصرف کننده ، مقالات isi رفتار مصرف کننده با ترجمه و گرایش های رشته رفتار مصرف کننده را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Niches at the edges: price-value tradeoff, consumer behavior, and marketing strategy

2009
1032
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Modelling the influence of integrated marketing communication on consumer behaviour: an approach based on hierarchy of effects concept

2012
1098
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Customers behaving badly: a state of the art review, research agenda and implications for practitioners

2010
1626
word
19
رایگان

عنوان لاتین

MOTIVATIONS, EMOTIONS, AND FEELINGS OF SELF-GIFTING IN ENTREPRENEURS: A CROSS CULTURAL STUDY

2014
1645
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Understanding consumer behavior regarding luxury fashion goods in India based on the theory of planned behavior

2017
2247
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Reference group influence in consumer role rehearsal narratives

2015
3682
word
23
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI