مقالات ترجمه شده

تاثیر گروه مرجع در شرح تمرین نقش مصرف کننده

عنوان فارسی

تاثیر گروه مرجع در شرح تمرین نقش مصرف کننده


عنوان لاتین

Reference group influence in consumer role rehearsal narratives

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3682
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Qualitative Market Research: An International Journal
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف- هدف این مقاله تحلیل اثر گروه مرجع از طریق ساختار مخاطب تصور شده ی تئوری نقش است. تحقیقات پیشین ماهیت تاثیرگذاری گروه های مرجع را بر رفتار افراد نشان داده است. استعاره قابل مشاهده مطالعه شده دیدگاه جدیدی بر پدیده اجتماعی پویایی گروه مرجع در رفتار مصرف کننده ارائه می دهد. طراحی/روش/رویکرد- بیست مصاحبه رودر رو با استفاده از یک طرح مطالعه تحقیقاتی طبیعت گرایانه انجام شد. این مصاحبه ها در منزل شرکت کنندگان صورت گرفت و از شرکت کنندگان خواسته شد تا پنج وسیله برای موقعیت های اجتماعی مختلف ایجاد کنند. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا درباره تجهیزاتی که ایجاد کرده اند و نحوه کمک آنها به فرآیند آماده سازی نقش آنها توضیح دهند. یک تحلیل الگویی از داده های حاصل از موضوعات توضیحی که هماهنگ با چند ساختار نظریه نقش است. یافته ها- شرح تمرین نقش مصرف کننده که پدید آمد فرآیندی که افراد از طریق آن برای تعاملات اجتماعی پیش بینی شده عمل می کنند را توضیح می دهد. بسته به وضعیت اجتماعی، ساختارهای تئوری نقش مانند انتظارات نقش، محل نقش، یادگیری نقش و مهارت نقش نشان داده شد. مخاطبان گروه های مختلف مرجع بر رفتارهای آینده افراد تاثیر می گذارند. محدودیت های تحقیقاتی/مفاهیم- محققان آینده می توانند ساختارهای تئوری نقش را نه تنها برای گروه های مرجع بلکه برای سایر جنبه های رفتار مصرف کننده نیز بکار برند. اصالت / ارزش – این مقاله چارچوب تئوری نقش را ارائه می دهد که می تواند توسط محققان آینده هنگام مطالعه تاثیر گروه مرجع بر رفتار مصرف کننده مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده لاتین

Purpose – This paper aims to analyse reference group influence through the imagined audience construct of the role theory. Prior research has shown the influential nature of reference groups on an individuals’ behaviour.Thestudied theatrical metaphor supplies anewperspective to the social phenomenon of reference group dynamics in consumer behaviour. Design/methodology/approach – Twenty face-to-face interviews were conducted utilizing a naturalistic research study design. The interviews took place in the participants’ homes, and participants were asked to create five outfits for various social situations. Then, the participants were asked about the outfits they created, and how that outfit aided in their role preparation process. An inductive analysis of the data resulted in narrative themes that align with several role theory constructs. Findings – The consumer role rehearsal narratives that emerged describe the process individuals go through for anticipated social interactions. Depending on the social situation, role theory constructs such as role expectations, role location, role learning and role skill were highlighted. The imagined audience of various reference groups do impact the individual’s future behaviours. Research limitations/implications – Future researchers could apply additional role theory constructs not only to reference groups but also to other aspects of consumer behaviour as well. Originality/value – This paper supplies a role theory framework that can be used by future researchers when studying reference group influence on consumer behaviour.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI