مقالات ترجمه شده

مقاله بهینه سازی با ترجمه

دانلود مقاله بهینه سازی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات بهینه سازی با ترجمه ، مقالات بهینه سازی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس بهینه سازی ، دانلود ترجمه مقالات بهینه سازی ، دانلود مقاله ISI بهینه سازی ، ترجمه مقاله بهینه سازی ، مقالات isi بهینه سازی با ترجمه و گرایش های رشته بهینه سازی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

An efficient hybrid genetic algorithm for scheduling projects with resource constraints and multiple execution modes

2009
1055
word
38
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic Pricing Model of Container Sea-Rail Intermodal Transport on Single OD Line

2012
1123
word
7
رایگان

عنوان لاتین

A novel heuristic optimization method: charged system search

2010
1133
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Tourism Flows Prediction Based on an Improved Grey

2014
1328
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Optimal Design of GFRP-Plywood Variable Stiffness Plate

2013
1362
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A nonmonotone trust-region line search method for large-scale unconstrained optimization

2012
1397
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Minimum pilot power for service coverage in WCDMA networks

2007
1413
word
26
رایگان

عنوان لاتین

A location analysis approach for military maintenance scheduling with geographically dispersed service areas

2009
1427
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI