مقالات ترجمه شده

مقاله بهینه سازی با ترجمه

دانلود مقاله بهینه سازی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات بهینه سازی با ترجمه ، مقالات بهینه سازی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس بهینه سازی ، دانلود ترجمه مقالات بهینه سازی ، دانلود مقاله ISI بهینه سازی ، ترجمه مقاله بهینه سازی ، مقالات isi بهینه سازی با ترجمه و گرایش های رشته بهینه سازی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The probabilistic gradual covering location problem on a network with discrete random demand weights

2011
1443
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Optimizing bicriteria flow shop scheduling problem by simulated annealing algorithm

2013
1497
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Design and optimization of pressure swing adsorption systems with parallel implementation

2005
1514
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Construction scheduling using multi-constraint and genetic algorithms approach

2006
1536
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Portfolio optimization in an upside potentialand downside risk framework

2014
1560
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Computational electromagnetics for design optimisation: the state of the art and conjectures for the future

2009
1594
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Towards a framework for lean operations in product-oriented product service systems

2015
1619
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Meta-heuristic approaches for minimizing error in localization ofwireless sensor networks

2015
1794
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI