مقالات ترجمه شده

مقاله برنامه ریزی استراتژیک با ترجمه

دانلود مقاله برنامه ریزی استراتژیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات برنامه ریزی استراتژیک با ترجمه ، مقالات برنامه ریزی استراتژیک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس برنامه ریزی استراتژیک ، دانلود ترجمه مقالات برنامه ریزی استراتژیک ، دانلود مقاله ISI برنامه ریزی استراتژیک ، ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک ، مقالات isi برنامه ریزی استراتژیک با ترجمه و گرایش های رشته برنامه ریزی استراتژیک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Project Portfolio Selection in Public Administration Using Fuzzy Logic

2013
1023
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm

2012
1501
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Application of SWOT and Principal Component Analysis in a Textile Company - A Case Study

2012
1520
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Strategic planning for value-based management

2004
1658
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Training strategic thinking: Experimental evidence

2014
1825
word
13
رایگان

عنوان لاتین

The effects of total quality management on the business performance: An application in the province of Kütahya

2015
2243
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Strategic planning of urban infrastructure for environmental sustainability: Understanding the past to intervene for the future

2015
3437
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI