مقالات ترجمه شده

کاربرد تحلیل SWOT و مولفه اصلی در یک شرکت نساجی یک مطالعه موردی

عنوان فارسی

کاربرد تحلیل SWOT و مولفه اصلی در یک شرکت نساجی یک مطالعه موردی


عنوان لاتین

Application of SWOT and Principal Component Analysis in a Textile Company - A Case Study

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1520
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله International Journal of Engineering Research and Development
نشریه ijerd
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شرکت های زیادی تحلیل SWOT را به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک خود انجام می دهند. این فرایند مشخص کردن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات قبل از پرداختن به راهکارهای بلند و کوتاه مدت است. این مقاله متغیرهای تحلیل SWOT را برای برنامه ریزی استراتژیک بهتر از طریق یک مطالعه تجربی ارائه می کند. بعد از مشخص کردن سی و سه متغیر SWOT، یک پرسشنامه از نوع رده بندی ایجاد می شود و همه مدیران ارشد، کارمندان سطح مدیریت میانی و مدیریت پایین (125 مورد) با روش مصاحبه در یک شرکت نساجی در جنوب هند مورد تحقیق قرار می گیرند. تحلیل مولفه اصلی نیز برای کاهش و گروه بندی متغیرهای SWOT به کار می رود. از این تحلیل نه متغیر غیرمهم از مجموعه داده های SWOT جدا می شوند و بیست و چهار مورد برای تحلیل بیشتر انتخاب می شوند. بعد از مشخص کردن بیست و چهار متغیر SWOT، ماتریس SWOT مبتنی بر متغیرهای اولویت بندی شده SWOT برای چهار حوزه مشخص می شود: ماکسیمم مینیمم (راهکار ST)، مینیمم مینیمم (راهکار WT)، مینیمم، ماکزیمم (راهکار WO)، و ماکزیمم ماکزیمم (راهکار SO). این کار به شرکت کمک می کند بر تهدیدات بیرونی غلبه کرده و نیز استراتژیهای کوتاه و بلندمدت خود را برنامه ریزی کند.

چکیده لاتین

Many companies are conducting a SWOT analysis as part of their strategic planning. This is the process to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats before proceeding to the formulation of their long and short term strategy. This article seeks to identify the SWOT variables to make better strategic planning through empirical study. After identifying thirty three SWOT variables, a rating type questionnaire have been made, and all the top management, managerial level and supervisory level (125 no) staff members were surveyed by interview method in a leading textile company in south India. Principal component analysis was used to reduce and group the SWOT variables. From this analysis nine non-significant variables are removed from the SWOT data set, and twenty four are found as significant for further analysis. After identifying twenty four SWOT variables, SWOT matrix was formed based the prioritized SWOT variables with four quadrants; maxi – mini (ST strategy), mini – mini (WT strategy), mini – maxi (WO strategy) and maxi-maxi (SO strategy). This will help the company to overcome the external threats and also to plan their short term and long term strategies

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI