مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2004 با ترجمه

دانلود مقاله 2004 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2004 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2004 با ترجمه ، دانلود مقالات 2004 با ترجمه ، مقاله 2004 با ترجمه ، مقالات 2004 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2004 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

An ergonomic garment design for elderly Turkish men

2004
4879
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Modeling and simulation of SVC and TCSC to study their limits on maximum loadability point

2004
4695
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Potential Usage of Energetic Nano-sized Powders for Combustion and Rocket Propulsion

2004
4672
word
17
رایگان

عنوان لاتین

A note on transaction costs and the existence of derivatives markets

2004
4640
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The effects of environmental pollutants on complex fish behaviour: integrating behavioural and physiological indicators of toxicity

2004
4609
word
27
رایگان

عنوان لاتین

One-Class Classification: Taxonomy of Study and Review of Techniques

2004
4605
word
42
رایگان

عنوان لاتین

Advanced obfuscation techniques for Java bytecode

2004
4455
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Advances in Teaching the Time Value of Money

2004
4358
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Mechanical performance of woodfibre–waste plastic composite materials

2004
4356
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Geotechnical Engineering Reliability: How Well Do We Know What We Are Doing?

2004
4345
word
41
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI