مقالات ترجمه شده

عملکرد مکانیکی مصالح ترکیبی فیبر چوبی - پلاستیک زباله

عنوان فارسی

عملکرد مکانیکی مصالح ترکیبی فیبر چوبی - پلاستیک زباله


عنوان لاتین

Mechanical performance of woodfibre–waste plastic composite materials

مشخصات کلی

سال انتشار 2004
کد مقاله 4356
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله Resources, Conservation and Recycling
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

محصولات پلاستیکی مورد استفاده برای بسته بندی اغلب پس از یک بار استفاده دور انداخته می شود که منجر به عرضه بی پایان مواد زائد پلیمری می شود. می دانیم که استحکام و مقاومت مواد پلیمری با افزودن فیبرهای لیگنوسلولوزی که به فراوانی در طبیعت موجود است، افزایش می یابد. از این رو، مواد ترکیبی حاوی فیبر های طبیعی و پلاستیک های زباله باعث کاهش ضایعات جامد و استفاده از منابع ارزان و تجدیدپذیر می شود. نمونه های کامپوزیتی شامل پلاستیک های زباله بدست آمده از مجموعه کربساید (ضایعات پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)، زباله های نگه دارنده ، ضایعات کربساید I و ضایعات کربساید II) و فیبرهای چوبی Pinus radiata (فیبرهای با چگالی متوسط (MDF)) بواسطه ی خمش ذوبی و قالب گیری تزریقی تولید شده اند. اثرات محتوای فیبر، نوع ماتریس و اتصال فضایی بر خواص کششی و خمشی این مواد ترکیبی از طریق آزمایش های گسترده در شرایط مختلف تعیین شده است. خواص مکانیکی این مواد ترکیبی در دمای اتاق و رطوبت بستگی به مقدار فیبر چوب، خواص مکانیکی پلاستیک های زباله مصرفی و وجود یک عامل اتصال مناسب دارد. استحکام کششی مواد ترکیبی MDF/ پلاستیک زباله به طور کلی به جز مواد ترکیبی 40% MDF/ ضایعات HDPE و 40% MDF/ ضایعات کربساید II (بعلاوه 1% اپولن TM) با محتوای فیبر تغییر نمی کند، در حالیکه استحکام کششی حدود 25٪ نسبت به استحکام پلاستیک های زباله مربوطه افزایش می یابد. استحکام خمشی مواد ترکیبی MDF/ پلاستیک زباله با افزودن فیبرهای چگالی متوسط به جز در مواد ترکیبی MDF/ ضایعات کربساید I افزایش می یابد. مولفه های کشش و خمش مواد ترکیبی MDF/ پلاستیک زباله با افزایش محتوای فیبر بیشتر افزایش می یابد.

چکیده لاتین

Plastic products used for packaging are often discarded after a single use resulting in an inexhaustible supply of waste polymeric materials. The stiffness and strength of polymeric materials have been known to improve with the addition of lignocellulosic fibres available in abundance in nature. Hence, composite materials containing natural fibres and waste plastics would result in the reduction of solid wastes and the use of cheap, renewable resources. Composite specimens, consisting of waste plastics obtained from a Kerbside collection (high density polyethylene (HDPE) waste, Janitorial waste, Kerbside waste I and Kerbside waste II) and Pinus radiata woodfibres (medium density fibres (MDF)), have been produced through melt blending and injection moulding. The effects of fibre content, matrix type and interfacial bonding on the tensile and flexural properties of these composite materials have been determined through extensive testing at various conditions. The mechanical properties of these composites at room temperature and humidity depend on the amount ofwoodfibres, the mechanical properties of the waste plastics used and the presence of a suitable coupling agent. The tensile strengths of MDF/waste plastic composites do not generally change with fibre content except for 40% MDF/HDPEwaste and 40% MDF/Kerbsidewaste II (plus 1% EpoleneTM) composites, where the tensile strengths increase by about 25% compared to those of the corresponding waste plastics. Flexural strengths of MDF/waste plastic composites increase with the addition of medium density fibres with the exception of MDF/Kerbside waste I composites. The tensile and flexural moduli of MDF/waste plastic composites mostly increase with increasing fibre content.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI