مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، ترجمه مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Modelling the influence of integrated marketing communication on consumer behaviour: an approach based on hierarchy of effects concept

2012
1098
word
11
رایگان

عنوان لاتین

MADM in the case of simultaneous equations models and economic applications

2014
1096
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety

2014
1094
word
6
رایگان

عنوان لاتین

The survey of relationship between total quality management and financial performance

2013
1093
word
10
رایگان

عنوان لاتین

A comparison of picking, storage, and routing policies in manualorder picking

2004
1092
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Characteristics of Cloud Computing in the Business Context: A Systematic Literature Review

2014
1089
word
16
رایگان

عنوان لاتین

A novel mobile recommender system for indoor shopping

2012
1070
word
27
رایگان

عنوان لاتین

The dynamic modeling of the project management process

2013
1062
word
4
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI