مقالات ترجمه شده

نمایشگاه های تجاری: یک ابزار بازاریابی استراتژیکی برای رقابت جهانی

عنوان فارسی

نمایشگاه های تجاری: یک ابزار بازاریابی استراتژیکی برای رقابت جهانی


عنوان لاتین

Trade shows: A strategic marketing tool for global vompetition

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1090
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

روابط کسب و کار و بازارها، امروزه جهانی شده است. در این میان، قابل توجه است که نمایشگاه های تجاری و صنعت نمایشگاه رشد سریعی را تجربه کرده است. نمایشگاه های تجاری برای شرکت هایی که در بازارهای بین المللی فعالیت می کنند، به عنوان تکنیک ارتباطی اساسی است. تبدیل کردن نمایشگاه های تجاری به عنوان بخش اساسی از استراتژی ارتباطاتی بازاریابی در دوره های آشفتگی، شرکتها را در توسعه روابط مشتریان؛ ارائه امکانات برای فروش و ارتقای فروش؛ تعهد و حفظ روابط تجاری بین المللی خوب؛ نظارت بر رقابت بین المللی، همچنین به حداقل رساندن موانع ورود به بازارهای جدید قادر می سازد. در طول 5 سال اخیر، کاربرد نمایشگاه های تجاری به طور قابل توجهی حتی در آلبانی افزایش یافته است. شرکت هایی که در صنایع مختلف فعالیت می کنند، رقبای خود و بازارهای هدفشان را در نمایشگاه های تجاری خاص، هر ساله ملاقات می کنند. اما، یادآوری این حقیقت مهم است که اگرچه کاربرد نمایشگاه های تجاری به طور مداوم در حال افزایش است، تحقیق در مورد اثربخشی آن هنوز محدود است. هدف از این مقاله، بررسی اثربخشی تکنیک های ارتباطاتی بازاریابی است. به طور مشخص تر، تمرکز بر مطالعه ی کاربرد نمایشگاه های تجاری به عنوان ابزار بازاریابی استراتژیک جهت رقابت در بازارهای بین المللی است. برای رسیدن به هدف، دو شرکت مستقر در آلبانی انتخاب شدند که فقط در بازارهای خارجی فعالیت می کنند: FPM Albania و Henry ltd. هر دو شرکت استراتژی های ارتباطاتی شان را در بازارهای بین المللی فقط بر نمایشگاه های تجاری متمرکز کرده اند که فرآیند ارزیابی اثربخشی این تکنیک های بازاریابی را بر متغیرهایی از قبیل فروش، ارتباط های تجاری بین المللی، پژوهش بازار و ... تسهیل می کند.

چکیده لاتین

Markets and business relationships today have become global. In the meantime, it is noticed that the trade shows and exhibition industry has experienced a rapid growth. Trade shows are considered as a vital communication technique for those companies that operate in international markets. Making them an integral part of the marketing communication strategy in turbulence periods enables companies in: developing customer relationships; offering possibilities for sales and sales promotion; undertaking and maintaining good international business relations; monitoring international competition, as well as, minimizing entry barriers in new markets. During the last 5 years, trade shows usage has increased considerably even in Albania. Companies operating in different industries meet their competitors and their target markets in specific trade shows every year. But, it is important to mention the fact that even though trade shows usage is increasing constantly, research on its effectiveness is still limited. The aim of this paper is to study the effectiveness of marketing communication techniques. More specifically, it is focused in studying the usage of trade shows as a strategic marketing tool in competing in international markets. For this reason there were chosen two Albanian based companies that operate solely in foreign markets: FPM Albania and Henry ltd. Both companies focus their communication strategies in international markets solely on trade shows, which facilitated the process of evaluating the effectiveness of this marketing technique on variables such as sales, international business contacts, market research, etc.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI