مقالات ترجمه شده

مطالعه رابطه میان مدیریت کیفیت کلی و عملکرد مالی

عنوان فارسی

مطالعه رابطه میان مدیریت کیفیت کلی و عملکرد مالی


عنوان لاتین

The survey of relationship between total quality management and financial performance

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1093
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS
نشریه ijcrb
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه رابطه میان مدیریت کیفیت کلی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در مبادله سهام تهران بود. این پژوهش با توجه به هدف مالی و متد پژوهش، تحلیلی تشریحی است. جامعه آماری این پژوهش 460 شرکت مورد پذیرش در بازار سهام تهران را شامل می شد که داده های آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور تحلیل داده ها ، از نرم افزار SPSS استفاده شد. در بخش تشریحی آمار ، داده ها با استفاده از میانگین انحراف از معیار و واریانس تحلیل شده اند. در آمار مفهومی ، داده ها از طریق تست همبستگی پارسون تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده از تست فرضیه نشان می دهد که رابطه معنی داری میان مدیریت کیفیت کلی و عملکرد مالی وجود داشته است.

چکیده لاتین

The main purpose of this research was to survey of relationship between total quality management and financial performance of accepted companies in the Tehran stock exchange. This research is the analytical- descriptive one with respect to the functional goal and the research method. Statistic society of this research included 460 companies accepted in the Tehran stock exchange that their data has been collected through questionnaire. To analyze data, the SPSS software has been used. In the descriptive part of statistics, data has been analyzed using the average of the standard deviation and variance. In the conceptual statistics, data has been analyzed through Pearson correlation test. Results obtained from hypothesis test indicate that there was a meaningful relationship between the total quality management and financial performance.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI