مقالات ترجمه شده

مقاله گرافن با ترجمه

دانلود مقاله گرافن با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات گرافن با ترجمه ، مقالات گرافن با ترجمه ، دانلود مقاله بیس گرافن ، دانلود ترجمه مقالات گرافن ، دانلود مقاله ISI گرافن ، ترجمه مقاله گرافن ، مقالات isi گرافن با ترجمه و گرایش های رشته گرافن را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

On the Possibility of Tunable-Gap Bilayer Graphene FET

2009
1046
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Performance analysis of Graphene Bilayer Transistors through tight-binding simulations

2009
1638
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A bilayer graphene nanoribbon field-effect transistor with a dual-material gate

2015
1846
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Phosphorene: from theory to applications

2016
2075
word
22
رایگان

عنوان لاتین

A decade of graphene research: production, applications and outlook

2014
2798
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Novel graphene-based biosensor for early detection of Zika virus infection

2018
3146
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Electrospun graphene decorated MnCo2O4 composite nanofibers for glucose biosensing

2015
3968
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Analytical Model for Inverter Design using Floating Gate Graphene Field Effect Transistors

2014
4071
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI