مقالات ترجمه شده

مقاله ژئوتکنیک با ترجمه

دانلود مقاله ژئوتکنیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ژئوتکنیک با ترجمه ، مقالات ژئوتکنیک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ژئوتکنیک ، دانلود ترجمه مقالات ژئوتکنیک ، دانلود مقاله ISI ژئوتکنیک ، ترجمه مقاله ژئوتکنیک ، مقالات isi ژئوتکنیک با ترجمه و گرایش های رشته ژئوتکنیک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Deformation and consolidation around encased stone columns

2011
1604
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Performance of a deep excavation in soft clay

2009
1634
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Application of bi-directional static loading test to deep foundations

2012
1713
word
18
رایگان

عنوان لاتین

pH-dependent leaching behaviour and other performance properties of cement-treated mixed contaminated soil

2012
1917
word
15
رایگان

عنوان لاتین

A Review of Stabilization of Soils by using Nanomaterials

2013
2204
word
8
رایگان

عنوان لاتین

On the monitoring and early-warning of brittle slope failures in hard rock masses: Examples from an open-pit mine

2017
2284
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Development of new prediction model for capacity of combined pile-raft foundations

2018
3364
word
15
رایگان

عنوان لاتین

EFFECT OF CHANGING CONFIGURATIONS AND LENGTHS OF PILES ON PILED RAFT FOUNDATION BEHAVIOUR

2014
3365
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI