مقالات ترجمه شده

تاثیر تغییر ترتیب قرارگیری و طول شمع‌ها بر رفتار فونداسیون رادیه شمع

عنوان فارسی

تاثیر تغییر ترتیب قرارگیری و طول شمع‌ها بر رفتار فونداسیون رادیه شمع


عنوان لاتین

EFFECT OF CHANGING CONFIGURATIONS AND LENGTHS OF PILES ON PILED RAFT FOUNDATION BEHAVIOUR

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 3365
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Civil Engineering and Urban Planning: An International Journal
نشریه CiVEJ
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فونداسیون رادیه شمع یک سیستم فونداسیون اقتصادی است که ظرفیت باربری رادیه در تحمل بارهای روسازه لحاظ شده است. شمع‌ها در سیستم رادیه شمع برای بهبود ظرفیت باربری رایده بکار رفته و همچنین برای کنترل نشست بکار رفته است، بویژه اختلاف نشست و بنابراین این شمع‌ها معمولا با نام "شمع‌های کاهنده نشست" شناخته شده است. بنابراین، رادیه شمع بطور تکنیکی یک سیستم فونداسیون کارآمد بوده و صرفه جویی قابل توجهی با توجه به هزینه کلی فونداسیون در مقایسه با فونداسیون شمع رایج پیشنهاد می‌کند. این بدلیل آن است که فونداسیون شمع رایج معمولا از سهم رادیه صرف نظر می‌کند و فرض می‌کند که بارها کاملا توسط شمع‌ها تحمل می‌شوند. البته، کاربرد سیستم فونداسیون رادیه شمع نیاز به طراحی با دقت و تحلیل می‌باشد چراکه شامل اندرکنش‌های پیچیده می‌باشد. در این مقاله تحلیل ختلاف محدود سه بعدی برای مدل کردن مسائل رادیه شمع با استفاده از نرم افزار تجاری FLAC3D انجام شده است. برای بررسی صحت سنجی مدلسازی عددی پیشنهاد شده یک تحلیل برگشتی بصورت مطالعه موردی انجام شده است. یک مطالعه پارامتریک جامعی بر روی رادیه شمع مربعی فرضی در سه پروفیل خاک رسی با درجات سختی مختلف انجام شده است. تاثیر این متغیرها بر میانگین نشست و اختلاف نشست مطالعه شده است.

چکیده لاتین

Piled raft foundation is an economical foundation system where the bearing capacity of the raft is taken into consideration in supporting the loads from superstructure. The piles in a piled raft system are used to enhance the bearing capacity of the raft and also to control settlement, especially differential settlement and hence, these piles are commonly known as ‘’settlement reducing piles’'. Therefore, piled raft is a technically competent foundation system and offers significant savings in terms of overall foundation cost as compared to conventional piled foundation. This is because conventional piled foundation usually ignores the contribution of the raft and assumes the loads are supported entirely by the piles. However, the use of piled raft foundation system requires careful design and analysis as it involves complex interactions. In this paper nonlinear 3D finite difference analysis was carried out to model the piled raft problems using the commercial software FLAC3D. In order to check the validity of the proposed numerical modelling a back-analysis was made for a case study. A comprehensive parametric study was performed on a hypothetical square piled raft over three clay soil profiles with different degrees of stiffness. The variation was made in number of piles, length of piles and distribution of piles over the raft area. The effect of these variables upon the average settlement and differential settlement was studied.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI