مقالات ترجمه شده

عملکرد یک حفاری عمیق در خاک رس نرم

عنوان فارسی

عملکرد یک حفاری عمیق در خاک رس نرم


عنوان لاتین

Performance of a deep excavation in soft clay

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 1634
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پاسخ مشاهده شده از دیافراگم دیوار و سطح ته نشینی یک حفاری عمیق برای ایستگاه مترو در شانگهای در خاک رس نرم ارائه شده است، و با حفاری مشابه (حفظ شده توسط یک دیوار دیافراگم) در مناطق با خاک رس نرم در آسیا و حفاری پنج ایستگاه مترو (عمق مشابه) در شانگهای مقایسه شدند. نتایج نشان می دهد که حداکثر انحراف جانبی دیوار (δ_hm) و ته نشست زمین (δ_vm) 32 % و 1% از عمق نهایی حفاری (H_e) بود. انحراف جانبی دیوار نزدیک مقدار متوسط اندازه گیری شده در شانگهای، و کوچکتر از آن در سنگاپور بود. بزرگترین انحراف دیوار جانبی در نزدیکی مرکز حفاری و نسبت δ_hmcor/δ_hmcen از حداکثر انحراف دیوار 0.39-0.74 است. ته نشست زمین نسبتا کوچک است و در منطقه I محدود می شود که توسط پیک در سال 1969 شرح داده شد. اقتباس فولاد محکم شده، بخش حفاری کوتاه، نتایج طرز کار سریع و تزریق فشردگی ممکن است به تغییر شکل ویژگی های حفاری عمیق ایستگاه های مترو در شانگهای کمک کند.

چکیده لاتین

The observed response of diaphragm wall and the surface settlement of a deep excavation for a metro station in Shanghai soft clay are presented, compared with the similar excavations (retained by a diaphragm wall) in soft clay areas in Asia and five metro station excavations (similar depth) in Shanghai. Results show that the maximum lateral wall deflection (δhm) and ground settlement (δvm) are 0.32% and 0.1% of final excavation depth (He), respectively. Lateral wall deflections are near the average magnitude value in Shanghai, smaller than those in Singapore. The largest lateral wall deflection is near the excavation center and the ratio of δhmcor/δhmcen of the maximum wall deflection is 0.39–0.74. The ground settlement is relatively small and falls in the Zone I limit described by Peck (1969). The adoption of prestressed steel struts, short excavation sections, fast workmanship sequences and compaction grouting may contribute to the deformation characteristics of deep excavations for metro stations in Shanghai

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI