مقالات ترجمه شده

مقاله ولتاژ با ترجمه

دانلود مقاله ولتاژ با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ولتاژ با ترجمه ، مقالات ولتاژ با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ولتاژ ، دانلود ترجمه مقالات ولتاژ ، دانلود مقاله ISI ولتاژ ، ترجمه مقاله ولتاژ ، مقالات isi ولتاژ با ترجمه و گرایش های رشته ولتاژ را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Small Signal Audio Susceptibility Model for Series Resonant Converter

2016
3718
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Transient recovery voltage requirements associated with the application of current-limiting series reactors

2007
3719
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A Fault Tolerant 3-phase Adjustable Speed Drive Topology with Active Common Mode Voltage Suppression

2013
3908
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Power Dispatch and Voltage Control in Multi-terminal HVDC Systems: A Flexible Approach

2017
3918
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Meter placement for low voltage system state estimation with distributed generation

2013
4182
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Stator Interturn Fault Detection of Synchronous Machines Using Field Current and Rotor Search-Coil Voltage Signature Analysis

2009
4200
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Interleaved high step-up DC–DC converter based on three-winding high-frequency coupled inductor and voltage multiplier cell

2015
4492
word
30
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI