مقالات ترجمه شده

مقاله ولتاژ با ترجمه

دانلود مقاله ولتاژ با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ولتاژ با ترجمه ، مقالات ولتاژ با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ولتاژ ، دانلود ترجمه مقالات ولتاژ ، دانلود مقاله ISI ولتاژ ، ترجمه مقاله ولتاژ ، مقالات isi ولتاژ با ترجمه و گرایش های رشته ولتاژ را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

An improved control algorithm of DSTATCOM for power quality improvement

2015
1926
word
22
رایگان

عنوان لاتین

A Multi-Agent Based Technique for Fault Location, Isolation and Service Restoration

2016
2164
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Distribution grid planning considering smart grid technologies

2017
2258
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Mitigation of switching overvoltages in microgrids based on SVC and supercapacitor

2017
2262
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive distance protection scheme for shunt-FACTS compensated line connecting wind farm

2015
2542
word
19
رایگان

عنوان لاتین

An Improved Quasi-Z-Source Inverter for Grid-Connected Photovoltaic System

2016
3276
word
8
رایگان

عنوان لاتین

High boosting type Z-Source Inverter/ Improved Z-Source Inverter for Solar Photovoltaic System

2015
3283
word
8
رایگان

عنوان لاتین

A data-mining-based methodology to support MV electricitycustomers’ characterization

2015
3525
word
28
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI