مقالات ترجمه شده

مقاله ولتاژ با ترجمه

دانلود مقاله ولتاژ با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ولتاژ با ترجمه ، مقالات ولتاژ با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ولتاژ ، دانلود ترجمه مقالات ولتاژ ، دانلود مقاله ISI ولتاژ ، ترجمه مقاله ولتاژ ، مقالات isi ولتاژ با ترجمه و گرایش های رشته ولتاژ را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Wideband Modeling, Field Measurement and Simulation of a 420 kV Variable Shunt Reactor

2013
1299
word
11
رایگان

عنوان لاتین

A novel multi-model neuro-fuzzy-based MPPT for three-phase grid-connected photovoltaic system

2010
1339
word
22
رایگان

عنوان لاتین

NEURO-FUZZY CONTROLLER ALGORITHM FOR OBTAINING MAXIMUM POWER POINT TRACKING OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR DYNAMIC ENVIRONMENTAL CONDITIONS

2012
1345
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Fast Control Strategy For Stabilizing Fixed Speed Wind Turbines in an Islanded Distributed System

2014
1346
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Dye-sensitized solar cells using 20 natural dyes as sensitizers

2011
1378
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Light harvesting over a wide range of wavelength using natural dyes of gardenia and cochineal for dye-sensitized solar cells

2014
1380
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Differential evolution applied for anticipatory load shedding with voltage stability considerations

2012
1464
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Optimum load shedding based on sensitivity to enhance static voltage stability using DE

2012
1465
word
26
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI