مقالات ترجمه شده

دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گار دنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ

عنوان فارسی

دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گار دنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ


عنوان لاتین

Light harvesting over a wide range of wavelength using natural dyes of gardenia and cochineal for dye-sensitized solar cells

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1380
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دو رنگ طبیعی استخراج شده از گاردنیای زرد (Gardenia jasminoides) و قرمز دانه (Dactylopius coccus) به عنوان حساس کننده در ساخت سلول های خورشیدی حساس به رنگ (DSSC) برای دریافت نور در طول یک محدوده گسترده از طول موج استفاده شده اند. ویژگی های جذب، خواص الکتروشیمیایی و بازده فوتوولتاییک DSSC های طبیعی بررسی شده اند. داده های سینتیک جذب رنگ ها در یک محفظه جذب کوچک بدست آمدند و با مدل شبه درجه دوم تطابق داده شدند. عملکرد فوتوولتائیک یک الکترود نوری جذب شده با تک رنگ (گاردنیا یا قرمز دانه) یا ترکیب یا جذب موفق دو رنگ، از اندازه گیری های جریان ولتاژ ارزیابی شدند. بازده تبدیل انرژی الکترود TiO2 با جذب موفق رنگ های قرمز دانه و گاردنیا 0/48% بود، که در مقایسه با جذب تک رنگ بهبود پیدا کرده بود. در مجموع، یک لایه دوتایی از دو رنگ طبیعی به عنوان حساس کننده برروی سطح TiO2 متخلخل به طور موفقیت آمیزی بر اساس تفاوت در وابستگی های جذب گاردنیا و قرمز دانه فرموله شدند.

چکیده لاتین

Two natural dyes extracted from gardenia yellow (Gardenia jasminoides) and cochineal (Dactylopius coccus) were used as sensitizers in the assembly of dye-sensitized solar cells (DSSCs) to harvest light over a wide range of wavelengths. The adsorption characteristics, electrochemical properties and photovoltaic efficiencies of the natural DSSCs were investigated. The adsorption kinetics data of the dyes were obtained in a small adsorption chamber and fitted with a pseudo-second-order model. The photovoltaic performance of a photo-electrode adsorbed with single-dye (gardenia or cochineal) or the mixture or successive adsorption of the two dyes, was evaluated from current–voltage measurements. The energy conversion efficiency of the TiO2 electrode with the successive adsorption of cochineal and gardenia dyes was 0.48%, which was enhanced compared to single-dye adsorption. Overall, a double layer of the two natural dyes as sensitizers was successfully formulated on the nanoporous TiO2 surface based on the differences in their adsorption affinities of gardenia and cochineal.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI