مقالات ترجمه شده

تکامل تفاضلی به کار رفته برای شارش بار مورد انتظار با ملاحظات پایداری ولتاژ

عنوان فارسی

تکامل تفاضلی به کار رفته برای شارش بار مورد انتظار با ملاحظات پایداری ولتاژ


عنوان لاتین

Differential evolution applied for anticipatory load shedding with voltage stability considerations

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1464
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Electrical Power and Energy Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله یک روش شارش بار انتظاری را ارائه می دهد که شارش بهینه را در گذرهای انتخاب شده تحت شرایط اضطراری بر اساس پایداری ولتاژ معین می کند. شارش بار دقیق اتلاف هزینه ها را بر کاربر نیرو نجات داده و بعلاوه از مشکل ناپایداری ولتاژ جلوگیری می کند. گذرهای شارش بار بر اساس حساسیت حداقل ویژه مقدار جریان بار ژاکوبی برحسب شارش بار انتخاب شده اند. یک الگوریتم محاسباتی برای حداقل شارش بار با استفاده از DE ایجاد شده است. این الگوریتم محدودیت های نابرابری را نه تنها در شرایط عملیاتی حاضر بلکه حتی برای بار وقفه بعدی پیش بینی شده حساب میکند. الگوریتم ایجاد شده روی سیستم تست گذر6 و گذر 14 IEEE اجرا شده است. نتایج آن هایی که با استفاده از بهینه سازی توده ذره ها (PSO) و مشتقات آن براساس استنباط آماری مقایسه شدند.

چکیده لاتین

This paper presents an anticipatory load shedding methodology which determines optimum load shedding at selected buses under emergency based on voltage stability. Accurate load shedding saves loss of revenue to power utility in addition to avoiding voltage instability problem. The buses for load shedding have been selected based on the sensitivity of minimum eigenvalue of load flow Jacobian with respect to load shed. A computational algorithm for minimum load shedding has been developed using DE. The algorithm accounts inequality constraints not only in present operating condition but also for predicted next interval load. Developed algorithm has been implemented on IEEE 6-bus and 14-bus test systems. Results have been compared with those obtained using particle swarm optimization (PSO) and its variant based on statistical inference

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI