مقالات ترجمه شده

شارش بهینه بار بر اساس حساسیت برای تقویت پایداری ولتاژ ساکن

عنوان فارسی

شارش بهینه بار بر اساس حساسیت برای تقویت پایداری ولتاژ ساکن


عنوان لاتین

Optimum load shedding based on sensitivity to enhance static voltage stability using DE

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1465
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله Swarm and Evolutionary Computation
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله روشی را پیشنهاد میکند جهت بهینه سازی انقطاع های بار لازم برای بازیابی تعادل نقطه عامل بوسیله فراهم کردن محدودیت های نامساوی عمل و پایداری. برای رسیدن به حاشیه پایداری مطلوب نابرابری شار بر اساس نشانگر تقارب انتخاب شد که ارزش آستانه ای آن همراه با کمینه سازی شارش بار، حاشیه پایداری ولتاژ ساکن مطلوب را تضمین می کند. این روش خطر ولتاژ ناپایداری را در یک چهارچوب زمانی با استفاده از حساسیت نشانگر تقرب جریان بار ژاکوبی در مورد بار پیش بینی می کند. اگر همه کنترلهای نرمال تحلیل رفته باشند، الگوی پیشنهاد شده در ابتدا براساس حساسیت، شارش ها و مقدار لازم بار کم اهمیت خواهد بود. این باعث می شود که سیستم از ناپایداری ولتاژ نجات پیدا کند حتی در طول بدترین دوره سیستم. گذرهایی که حساسیت بالایی دارند برای شارش بار انتخاب شدند. با استفاده از تکامل تفاضلی (DE)، تکامل تفاضلی خود انطباقی (SaDE) و مجموع راهبردها و پارامترهای جهش و متقاطع سازی در تکامل تفاضلی (EPSDE)، یک الگوریتم محاسباتی حداقل شارش بار در گذرهای بار منتخب به وجود آمده است. الگوریتم ایجاد شده محدودیت های نابرابری را نه تنها در شرایط فعالیت رایج (بعد از شارش بار)، بلکه برای بار پیش بینی شده وقفه بعدی (با شارش های بار) فراهم میکند. روش پیشنهادی در سیستم آزمایش گذر 14 و گذر 25 IEEE اجرا شده است. عملکرد روش با تکنیک های داویدون-فلچر-پاول (DFP)، بهینه سازی توده ذره ها (PSO)، بهینه سازی توده ذره های تراکم پایه هماهنگ شده (CAPSO) و الگوریتم ژنتیکی (GA) بر اساس استنباط آماری مقایسه شد. نتیج شبیه سازی به دست آمد که تایید می کند که روش پیشنهاد شده تخفیف قابل توجهی را در شارش بار فراهم کرده و به پایداری ولتاژ نیز کمک می کند. با استفاده از این روش از انواع قطعی ها در سیستم برق میتوان جلوگیری کرد.

چکیده لاتین

This paper proposes a methodology to optimize the load curtailments necessary to restore the equilibrium of operating point by accounting for operating and stability inequality constraints. To get desired stability margin Schur’s inequality based proximity indicator has been selected whose threshold value along with minimization of load shedding assures desired static voltage stability margin. The methodology anticipates the risk of voltage instability in a time frame using sensitivity of proximity indicator of load flow Jacobian with respect to load. If the normal controls are exhausted, the proposed algorithm based on sensitivity, sheds, required amount of low priority loads in advance. This makes the system to survive voltage instability threat even during worst system period. The buses which are having large sensitivity are selected for load shedding. A computational algorithm for minimum load shedding at selected load buses has been developed using Differential Evolution (DE), Self-adaptive Differential Evolution (SaDE) and Ensemble of Mutation and Crossover Strategies and Parameters in Differential Evolution (EPSDE). Developed algorithm accounts inequality constraints not only in present operating conditions (after load shedding) but also for predicted next interval load (with load shedding). Proposed methodology has been implemented on IEEE 14-bus and 25-bus test systems. Performance of the methodology has been compared with Davidon–Fletcher–Powell’s (DFP), Particle Swarm Optimization (PSO), Co-ordinated Aggregation based Particle Swarm Optimization (CAPSO) and Genetic Algorithm (GA) techniques based on statistical inference. Simulation results have been obtained which confirm that the proposed methodology provide considerable mitigation in the load shedding and enhancement in voltage stability. By using this methodology various power system blackouts can be prevented

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI