مقالات ترجمه شده

مقاله موتور القایی با ترجمه

دانلود مقاله موتور القایی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات موتور القایی با ترجمه ، مقالات موتور القایی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس موتور القایی ، دانلود ترجمه مقالات موتور القایی ، دانلود مقاله ISI موتور القایی ، ترجمه مقاله موتور القایی ، مقالات isi موتور القایی با ترجمه و گرایش های رشته موتور القایی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Model Reference Adaptive Technique for Sensorless Speed Control of Induction Motor Using MATLAB\SIMULINK

2015
3286
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Simulation of Sensorless Speed Control of Induction Motor Using APFO Technique

2012
3292
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Detection of broken rotor bars in induction motor using starting-current analysis and effects of loading

2006
3904
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Feature Knowledge Based Fault Detection of Induction Motors Through the Analysis of Stator Current Data

2016
3909
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Improvement of the Hilbert Method via ESPRIT for Detecting Rotor Fault in Induction Motors at Low Slip

2013
3911
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A Spectrum Synch Technique for Induction Motor Health Condition Monitoring

2015
3920
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Validation of a Faulted Rotor Induction Machine Model With an Insightful Geometrical Interpretation of Physical Quantities

2012
3924
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI