مقالات ترجمه شده

تأیید مدل ماشین القایی روتور-معیوب با تفسیر هندسی درون بینانه ی کمیت های فیزیکی

عنوان فارسی

تأیید مدل ماشین القایی روتور-معیوب با تفسیر هندسی درون بینانه ی کمیت های فیزیکی


عنوان لاتین

Validation of a Faulted Rotor Induction Machine Model With an Insightful Geometrical Interpretation of Physical Quantities

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 3924
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
نشریه IEEE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

طرح های پیشنهادی زیادی در مورد شناسایی نوار شکسته ی ماشین القایی را می توان در نوشته ها یافت. اختلال هایی که بر روی جریان های فاز تأثیر می گذارند، بردار فضای جریان، توان، شارها، گشتاور، و سرعت برای عیب یابی ماشین های منبع-شبکه مورد استفاده قرار گرفته اند. با این حال، هنوز هم در مورد چگونگی همبستگی علامت های خطای متغیرهای مختلف با خطای حقیقی و چگونگی وابسته بودن آن ها به شرایط عملیاتی، اختلافاتی وجود دارد. این مقاله یک ارائه ی ساده اما تحلیلی در مورد ماشین های القایی دارای خطاهای روتور، براساس چارچوب مرجع همگام و فازورهای استینمتز ارائه می دهد. روابط توسعه یافته را می توان از طریق مدارهای معادل، نمودارهای بلوکی حلقه ی بازخورد، یا مکان هندسی مشاهده کرد، که امکان درک عمیق لختی و پارامترهای ماشین را فراهم می آورند. در نتیجه بینش بدست آمده به بهسازی کمیت یابی شدت خطا با توجه به تکنیک معمول عیب یابی براساس مجموع باندهای جانبی، که برای اولین بار محدوده ی اعتبار چنین تکنیکی را تعریف کرده است، کمک می کند. نتایج تحلیلی از طریق شبیه سازی ها و آزمایشات تصدیق شده اند.

چکیده لاتین

Many proposals about induction-machine brokenbar detection can be found in the literature. Disturbances that affect phase currents, current space vector, power, fluxes, torque, and speed have been utilized to diagnosemains-suppliedmachines. Nevertheless, there is still disagreement about how the fault signatures of the different variables correlate with the actual fault and how they depend on the operating conditions. This paper presents a simple but effective analytical representation of induction machines with rotor faults, based on a synchronous reference frame and on Steinmetz’s phasors. The developed relationships can be visualized through equivalent circuits, feedback loop block diagrams, or geometrical loci, allowing a deep understanding of the underlying physical phenomena, particularly as functions of inertia and of the machine parameters. The insight thus gained helps to enhance the quantification of fault severity with respect to the usual diagnostic technique based on the sum of the sidebands, clearly defining for the first time the field of validity of such technique. The analytical results are verified through simulations and experiments.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI