مقالات ترجمه شده

مقاله مواد غذایی با ترجمه

دانلود مقاله مواد غذایی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مواد غذایی با ترجمه ، مقالات مواد غذایی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مواد غذایی ، دانلود ترجمه مقالات مواد غذایی ، دانلود مقاله ISI مواد غذایی ، ترجمه مقاله مواد غذایی ، مقالات isi مواد غذایی با ترجمه و گرایش های رشته مواد غذایی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

STUDY OF AQUATIC MEDICINAL PLANTS OF HAZARIBAG DISTRICT OF JHARKHAND, INDIA

2012
1220
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Phthalates and diet: a review of the food monitoring and epidemiology data

2014
1250
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Korean traditional fermented soybean products: Jang

2015
1738
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Changes on some quality characteristics of fermented soy milk beverage with added apple juice

2015
1739
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler

2014
2013
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Migration of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) and di-nbutylphthalate (DBP) from polypropylene food containers

2017
2481
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Migration of phthalates, alkylphenols, bisphenol A and di(2-ethylhexyl)adipate from food packaging

2012
2482
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Challenges and issues concerning mycotoxins contamination in oil seeds and their edible oils: Updates from last decade

2017
2653
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI