مقالات ترجمه شده

فتالات و رژیم غذایی: یک بررسی از مواد غذایی، نظارت و اطلاعات اپیدمیولوژی

عنوان فارسی

فتالات و رژیم غذایی: یک بررسی از مواد غذایی، نظارت و اطلاعات اپیدمیولوژی


عنوان لاتین

Phthalates and diet: a review of the food monitoring and epidemiology data

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1250
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Serrano et al. Environmental Health
نشریه BioMed Central
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فتالات ها با انواع نتايج سلامت همراه است، اما منابعي که ممکن است برای پیام کاهش مواجهه مورد هدف قرار گرفته باشند، از آنها طفره مي روند. رژیم غذایی به عنوان یک مسیر قابل توجه مواجهه برای این ترکیبات، در نظر گرفته شده است. بنابراین، ما به دنبال شناسایی غذاهای اولیه مرتبط با مواجهه افزایش يافته از طریق بازبيني بررسی های کنترل مواد غذایی و داده های اپیدمیولوژیک هستيم. جستجو در PubMed و گوگل اسکولار برای کلمات کلیدی "فتالات" و "رژیم غذایی" " غذا" "مواد غذایی "" رژیم غذایی "" مصرف مواد غذایی "و"غلظت مواد غذایی " نتيجه گيري شده در 17 مطالعات اندازه گیری كننده ي غلظت فتالات در ایالات متحده آمریکا (US) و غذاهای بین المللی، سه مطالعه ي مرتبط اپیدمیولوژیک، و سه مداخله. ما درمورد گروه مواد غذایی با غلظت بالا (≥300 میکروگرم / کیلوگرم) و کم (<50کیلوگرم / میکروگرم) گزارش كرديم و اینها را با غذاهای مرتبط با وزن بدن فتالات مقایسه كرديم. بر اساس این داده ها، ما دریافت روزانه فتالات دی 2-اتیل هگزیل (DEHP) از زنان آمریکا در سن باروری، نوجوانان و کودکان برای الگوهای مصرف معمولی و همچنین رژیم های غذایی سالم و ضعيف را برآورد كرديم. ما به طور مداوم غلظت بالايDEHP در مرغ، روغن پخت و پز و فراورده های لبنی مبتنی بر خامه (≥300 میکروگرم / کیلوگرم) را در مطالعات کنترل مواد غذایی مشاهده كرديم. سطوح دیاتیل فتالات (DEP) در غلظت کم در تمام گروه های مواد غذایی یافت شد. در راستای این داده ها، مطالعات اپیدمیولوژیک، ارتباط مثبت بین مصرف گوشت، چربی و فراورده های لبنی و DEHP را نشان داد. در مقابل داده هاي کنترل مواد غذایی ،مشخص شد DEP با مصرف سبزیجات در دو مطالعه در ارتباط مي باشد. برآورد مواجهه DEHP در نمونه بر اساس رژیم های غذایی، 5.7، 8.1، و 42.1 میکروگرم / کیلوگرم در روز برای زنان در سن باروری، نوجوانان و کودکان، به ترتيب بود، با لبنیات به عنوان بزرگترین کمک براي مواجهه. رژیم غذایی بالا در مصرف گوشت و لبنیات منجر به افزایش دو برابر مواجهه است. برآورد برای نوزادان بر اساس یک رژیم غذایی معمولی بیش از دوز مرجع آژانس حفاظت از محیط زیست از 20 میکروگرم / کیلوگرم -روز است در حالی که رژیم غذایی بالا در لبنیات و گوشت مصرف شده توسط نوجوانان نیز بیش از این آستانه بود

چکیده لاتین

Phthalates are associated with a variety of health outcomes, but sources that may be targeted for exposure reduction messaging remain elusive. Diet is considered a significant exposure pathway for these compounds. Therefore, we sought to identify primary foods associated with increased exposure through a review of the food monitoring survey and epidemiological data. A search in PubMed and Google Scholar for keywords “phthalates” and “diet” “food” “food stuffs” “dietary intake” “food intake” and “food concentration” resulted in 17 studies measuring phthalate concentrations in United States (US) and international foods, three epidemiological association studies, and three interventions. We report on food groups with high (≥300 μg/kg) and low (<50 μg/kg) concentrations and compare these to foods associated with phthalate body burden. Based on these data, we estimated daily intakes of di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) of US women of reproductive age, adolescents and infants for typical consumption patterns as well as healthy and poor diets. We consistently observed high DEHP concentrations in poultry, cooking oils and cream-based dairy products (≥300 μg/kg) across food monitoring studies. Diethyl phthalate (DEP) levels were found at low concentrations across all food groups. In line with these data, epidemiological studies showed positive associations between consumption of meats, discretionary fat and dairy products and DEHP. In contrast to food monitoring data, DEP was found to be associated with intake of vegetables in two studies. DEHP exposure estimates based on typical diets were 5.7, 8.1, and 42.1 μg/kg-day for women of reproductive age, adolescents and infants, respectively, with dairy as the largest contributor to exposure

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI