مقالات ترجمه شده

مقاله سرمایه اجتماعی با ترجمه

دانلود مقاله سرمایه اجتماعی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات سرمایه اجتماعی با ترجمه ، مقالات سرمایه اجتماعی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس سرمایه اجتماعی ، دانلود ترجمه مقالات سرمایه اجتماعی ، دانلود مقاله ISI سرمایه اجتماعی ، ترجمه مقاله سرمایه اجتماعی ، مقالات isi سرمایه اجتماعی با ترجمه و گرایش های رشته سرمایه اجتماعی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight

2012
1031
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Group social capital in virtual teaming contexts: A moderating role of positive affective tone in knowledge sharing

2014
1408
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance

2013
1432
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Promoting entrepreneurial orientation through the accumulation ofsocial capital, and knowledge management

2015
1750
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance

2013
1799
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Customizing business-to-business (B2B) professional services: The role of intellectual capital and internal social capital

2017
2100
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Integrating global mobility and global talent management: Exploring the challenges and strategic opportunities

2014
2514
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Managing innovation through co-production in interfirm partnering

2015
3848
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI