مقالات ترجمه شده

ترویج کارآفرینی با جمع آوری سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش

عنوان فارسی

ترویج کارآفرینی با جمع آوری سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش


عنوان لاتین

Promoting entrepreneurial orientation through the accumulation ofsocial capital, and knowledge management

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1750
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله International Journal of Hospitality Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

محققان مدیریت و شاغلان گردشگری بر اهمیت مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در گرایش به کارآفرینی فروشندگان متوسط و کوچک تاکید دارند. محدودیت در زمان و انرژی فروشندگان متوسط و کوچک، نشان می دهد که جمع آوری سرمایه اجتماعی جهت افزایش مدیریت دانش مفید است. علاوه بر این، چگونه و چرا شبکه های متوسط و کوچک به کارآفرینی کمک می کنند باید بیشتر بررسی گردد. در این مقاله، ما فرضیه هایی را برای پرداختن به روابط بین نسبت های مهم سرمایه اجتماعی ارائه می دهیم و نقش میانجی گری مدیریت دانش را بیشتر بررسی می کنیم که ممکن است به گرایش به کارآفرینی بین فروشندگان متوسط و کوچک کمک کند. فرضیه مان را با استفاده از داده جمع آوری شده از 286 فروشندگان متوسط و کوچک در بازار شب واقع در مناطق مختلف تایوان آزمایش نمودیم. یافته های این بررسی ، روابط مختلف سرمایه اجتماعی را شناسایی کرده، و فرضیه ما را تایید کرد که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش و کاربرد آن تاثیر می گذارد. همچین نشان می دهیم که سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی به طور کامل با مدیریت دانش رابطه دارد. مفاهیم مدیریت صنعت گردشگری و مدیران شرکت های کوچک متوسط برای تحقیقات آینده ، بحث خواهد شد.

چکیده لاتین

Management scholars and tourism practitioners emphasize the importance of knowledge management toand social capital of medium and small vendors’ entrepreneurial orientation. Constraints on medium andsmall vendors’ time and energy suggest that accumulating social capital is helpful to enhance knowledgemanagement. Furthermore, how and why medium and small networks contribute to entrepreneurialorientation deserves further investigation. In this study, we offer hypotheses to shed insight on the inter-relationships among critical attributes of social capital and further test the mediation role of knowledgemanagement that may contribute to entrepreneurial orientation between medium and small vendors.We tested our hypotheses using data collected from 286 medium and small vendors in night marketslocated in different regions of Taiwan. Study findings identified different relationships among social cap-ital, confirming our hypothesis that social capital affects knowledge management and its application. Wefurther demonstrate that social capital and entrepreneurial orientation are fully mediated by knowledgemanagement. Implications for future research on tourism industry management and medium and smallfirms’ managers are discussed

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI