مقالات ترجمه شده

مقاله زمین شناسی با ترجمه

دانلود مقاله زمین شناسی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات زمین شناسی با ترجمه ، مقالات زمین شناسی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس زمین شناسی ، دانلود ترجمه مقالات زمین شناسی ، دانلود مقاله ISI زمین شناسی ، ترجمه مقاله زمین شناسی ، مقالات isi زمین شناسی با ترجمه و گرایش های رشته زمین شناسی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

On the monitoring and early-warning of brittle slope failures in hard rock masses: Examples from an open-pit mine

2017
2284
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Effects of Urban Development on Floods

2016
2297
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Impact of land subsidence due to residual gas production on surficial infrastructures: The Dosso degli Angeli field study (Ravenna, Northern Italy)

2017
2489
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Mineralogy of Sulfides

2017
2781
word
17
رایگان

عنوان لاتین

New Approach For Prediction Groundwater Depletion

2017
2782
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Stability analysis of slide-toe-toppling failure

2017
2783
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Grain-size characterization of reworked fine-grained aeolian deposits

2017
3113
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Influence of Nano-Silica on the properties of recycled aggregate concrete

2014
3114
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI