مقالات ترجمه شده

مقاله رضایت مشتری با ترجمه

دانلود مقاله رضایت مشتری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات رضایت مشتری با ترجمه ، مقالات رضایت مشتری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس رضایت مشتری ، دانلود ترجمه مقالات رضایت مشتری ، دانلود مقاله ISI رضایت مشتری ، ترجمه مقاله رضایت مشتری ، مقالات isi رضایت مشتری با ترجمه و گرایش های رشته رضایت مشتری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Market orientation, trust and satisfaction in dyadic relationships:a manufacturer-retailer analysis

2003
1013
word
25
رایگان

عنوان لاتین

E-banking Functionality and Outcomes of Customer Satisfaction: An Empirical Investigation

2011
1112
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Process quality and collaboration quality on B2B e-commerce

2013
1120
word
16
رایگان

عنوان لاتین

The Impact of Experiential Marketing and Customer Satisfaction on Customer Commitment in the World of Social Networks

2013
1540
word
11
رایگان

عنوان لاتین

The Impact of Waiting Time on Customer SatisfactionLoyalty in the State and Private Banks in Tehran

2013
1718
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Service quality, satisfaction, perceived value and loyalty among customers in commercial banking in Nakuru Municipality, Kenya

2012
1720
word
40
رایگان

عنوان لاتین

Effects of human resource management on hotel performance using structural equation modeling

2015
2003
word
21
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI