مقالات ترجمه شده

کیفیت فرآیند و کیفیت همکاری در تجارت الکترونیک B2B

عنوان فارسی

کیفیت فرآیند و کیفیت همکاری در تجارت الکترونیک B2B


عنوان لاتین

Process quality and collaboration quality on B2B e-commerce

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1120
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Industrial Management & Data Systems
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف - هدف از این مطالعه ،پیشنهاد دو مدل اضافه شده به مدلهای موجود است : مدل موفقیت با سودمندی و رضایت و در نهایت وفاداری مشتری . این مطالعه فرض میکند که فرآیندکیفیت و همکاری با کیفیت، بر رضایت مشتری تاثیر قابل توجهی خواهد داشت . از هر دوملاحظات، بهبود تعامل بین سازمان و مشتریان آن انتظار می رود. طراحی / روش شناسی / رویکرد : مدل پژوهش در زمینه B2B توسط کاربران تجارت الکترونیکی ، مورد آزمایش قرار گرفت، به کارگیری معادلات ساختاری مدل سازی با مشتقات جزئی ،باعث تجزیه و تحلیل و تست فرضیه های پژوهشی میشود . یافته ها: نتایج نشان می دهد که فرآیند و کیفیت همکاری با اضافه کردن مدلهای جدید ، سیستم، اطلاعات، و خدمات با کیفیت را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث رضایت میشود و نشان می دهد تغییر در نقطه نظرات و اولویتها در معاملات تجارت الکترونیک B2B تاثیر میگذارد . علاوه بر این، نتایج نشان می دهد این فرآیند و کیفیت همکاری اثرات قابل توجهی بر روی سودمندی و رضایت خواهد داشت و تقویت کننده هدف با استفاده از B2B ،سیستم های تجارت الکترونیک در سراسر زنجیره تامین خواهد داشت . مفهوم عملی - این بر اهمیت بهبود فرآیندهای کسب و کار و افزایش فعالیت های همکاری تاثیر خواهد گذاشت ، مدیران باید تلاش های خود را برای تمرکزخدمات به مشتریان، در بالای ویژگی های سیستم و ویژگی ها از طریق B2B افزایش دهند و کار خود را بهتر از شرکای زنجیره ای ارائه دهند. با این حال، این مطالعه در زمینه زنجیره تامین محدود ، نشان می دهدکه تحقیقات بیشتری در زمینه های مختلف ، از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی لازم است ،به ویژه با توجه به این واقعیت که B2B ،تجارت الکترونیک را قادر می سازد که عملیات کسب و کار مرزی انجام دهند . اصالت / ارزش : این مطالعه همچنین گسترش مدل موفقیت IS ، به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک B2B را با تاکید بر ملاحظات رفتاری بر روی مسائل عملکردی در هر سیستم های اطلاعاتی را نشان میدهد.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of this study is to propose two additions to the existing IS success model to influence usefulness and satisfaction, and ultimately customer loyalty. This study posits that process quality and collaboration quality will significantly influence perceptions on satisfaction, since both considerations are expected to improve interactions between the organization and its customers. Design/methodology/approach – The developed research model was tested in the context of B2B e-commerce users, employing structural equation modelling-partial least square to analyze and test the research hypotheses. Findings – Results show that adding process and collaboration quality to the model affects the way system, information, and service quality influences usefulness and satisfaction, suggesting a shift in perspectives and priorities when it comes to B2B e-commerce transactions. Furthermore, results show that process and collaboration quality have significant effects on usefulness and satisfaction, reinforcing the objective of using B2B e-commerce systems across supply chain members. Practical implications – This highlights the importance of improving business processes and enhancing collaboration activities, implying that managers should focus their efforts into enhancing customer service on top of system functionalities and features via B2B to better work with their supply chain partners. However, this study is limited in the context of a Taiwanese supply chain, suggesting that further research consider its applicability in different contexts, culturally and geographically, especially given the fact that B2B e-commerce enables cross-border business operations. Originality/value – This study also extends the IS success model, especially in the context of B2B e-commerce, by emphasizing behavioural considerations on top of the functional issues present in any information systems

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI