مقالات ترجمه شده

تاثیر زمان انتظار به وفاداری و رضایت مشتری در بانک های دولتی و خصوصی تهران

عنوان فارسی

تاثیر زمان انتظار به وفاداری و رضایت مشتری در بانک های دولتی و خصوصی تهران


عنوان لاتین

The Impact of Waiting Time on Customer SatisfactionLoyalty in the State and Private Banks in Tehran

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1718
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله World of Sciences Journal
نشریه engineerspress
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این پژوهش،بررسی تاثیر زمان انتظار بر وفاداری و رضایت مشتری دربانک های دولتی وخصوصی تهران می باشد.این پژوهش ازنوع کاربردی وازنوع توصیفی همبستگی می باشد.تمام مشتریان بانک های دولتی وخصوصی درتهران، جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. نمونه ی 415نفری ازآنها در روش نمونه گیری در دسترس و پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها انتخاب شده اند.داده ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری بااستفاده ازنرم افزار CISREL،تجزیه وتحلیل می شوند. نتایج تجزیه وتحلیل نشان داد که مدل مناسب نصب شده واثرزمان انتظار،رضایت مشتری ازمحیط انتظار سطحی با اطلاعات تهیه شده،تایید نشده است.باتوجه به نتایج،تاثیر رضایت مشتری از زمان انتظار بر رضایت مشتری از خدمات تایید شده، اما بین رضایت مشتری همراه اطلاعات تهیه شده ورضایت مشتری از زمان انتظار اثرات قابل توجهی درباره ی تاخیر با رضایت مشتری ازخدمات ,پیدا نشده است. هم چنین یافته های تاثیر رضایت مشتری از خدمات بر روی وفاداری مشتری تایید شده است.

چکیده لاتین

The goal of this research is to survey impact of waiting time on customer satisfaction and loyalty to state and private banks in Tehran. The research is an applied and from type of descriptive – correlation. All private and state banks customers in Tehran were assumed statistical population. A sample of 415 people of them chosen in availability sampling method and questionnaire was used for data collection. Its stability was confirmed by Cronbach's alpha criterion (718/0 = α). Data analyzed by structural equation analysis method using LISREL software. Analysis results showed that the model is appropriately fitted and the effect of perceived waiting time, customer satisfaction of waiting environment on the level with the information provided was not confirmed. According to results, impact on customer satisfaction of waiting time on customer satisfaction of services confirmed, but between customer satisfaction with information provided and customer satisfaction of waiting time no significant impacts was found about delay with customer satisfaction of services. Also findings of the customer satisfaction impact of services on customer loyalty confirmed

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI