مقالات ترجمه شده

مقاله الگوریتم ژنتیک با ترجمه

دانلود مقاله الگوریتم ژنتیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات الگوریتم ژنتیک با ترجمه ، مقالات الگوریتم ژنتیک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس الگوریتم ژنتیک ، دانلود ترجمه مقالات الگوریتم ژنتیک ، دانلود مقاله ISI الگوریتم ژنتیک ، ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک ، مقالات isi الگوریتم ژنتیک با ترجمه و گرایش های رشته الگوریتم ژنتیک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

An efficient hybrid genetic algorithm for scheduling projects with resource constraints and multiple execution modes

2009
1055
word
38
رایگان

عنوان لاتین

Selection and fusion of facial features for face recognition

2009
1164
word
17
رایگان

عنوان لاتین

An Efficient Technique to Control Road Traffic Using Fuzzy Neural Network System

2014
1257
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Optimization of tourism impacts within protected areas by means of genetic algorithms

2009
1368
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Hotelling’s T2 charts with variable sample size and control limit

2007
1425
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Construction scheduling using multi-constraint and genetic algorithms approach

2006
1536
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic Stability Improvement of a Power System Incorporating DFIG Wind Power Plant Using Optimized Control Parameters of a SVC

2012
1641
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI