مقالات ترجمه شده

چارتهای T2 هتلینگها همراه با متغیر اندازه نمونه و لیمیت کنترل

عنوان فارسی

چارتهای T2 هتلینگها همراه با متغیر اندازه نمونه و لیمیت کنترل


عنوان لاتین

Hotelling’s T2 charts with variable sample size and control limit

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 1425
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله European Journal of Operational Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ایده های نمونه برداری فاصله متغیر (VSI)،‌. متغیر اندازه نمونه (VSS)،‌متغیر اندازه نمونه و فاصله نمونه برداری (VSSI)،‌ پارامترهای متغیر (VP)،‌در مورد تک متغیره به طور موفق نسبت به مورد چند متغیره، راندمان چارت هتلینگ T2 دارای سرعت نمونه برداری ثابت (FSR) را بهبود می بخشد، این رویه در شناسایی تغییرات فرایند کوچک به کار می رود. به هر حال، ‌عیب اصلی در استفاده از اکثر طرحهای کنترلی مربوط به افزایش پیچیدگی آنها می باشد که به دلیل تغییرات سازنده در فواصل نمونه ها صورت می گیرد. در این مقاله،‌ حفظ طول ثابت فواصله نمونه برداری، اندازه نمونه متغیر و لیمیت کنترل چارت (VSSC) T2 پیشنهاد گردیده است. کارایی آماری چارت VSSC T2 برحسب زمان میانگین نسبت به سیگنال دهی یک تغییر در میانگین برداری فرایند با VP, VSSI, VSS, VSI و چارتهای FSRT2 مقایسه میگردد. نتایج مقایسه،‌ نشان می دهد که چارت VSSC T2 برای یک تغییر اندک در میانگین برداری فرایند، عملکرد بهتری نسبت به چارتهای VSSI, VSS, VSI و FSR T2 دارد،‌در حالی که یک عملکرد مشابه را نسبت به چارت VP T2 نشان میدهد. به علاوه ‌از دیدگاه عملی بودن ،‌برای موارد مدیریتی چارت کنترل نسبت به چارت VSI, VSSI و VP T2 بهتر می باشد. بنابراین،‌می تواند گزینه ی مناسبی را برای واکنش سریع به تغییرات کوچک فرایند چند متغیره ایجاد نماید.

چکیده لاتین

The ideas of variable sampling interval (VSI), variable sample size (VSS), variable sample size and sampling interval (VSSI), and variable parameters (VP) in the univariate case have been successfully applied to the multivariate case to improve the efficiency of Hotelling’s T2 chart with fixed sampling rate (FSR) in detecting small process shifts. However, the main disadvantage in using most of these control schemes is an increasing in the complexity due to the adaptive changes in sampling intervals. In this paper, retaining the lengths of sampling intervals constant, a variable sample size and control limit (VSSC) T2 chart is proposed and described. The statistical efficiency of the VSSC T2 chart in terms of the average time to signal a shift in process mean vector is compared with that of the VP, VSSI, VSS, VSI, and FSR T2 charts. From the results of comparison, it shows that the VSSC T2 chart for a (very) small shift in the process mean vector gives a better performance than the VSSI, VSS, VSI, and FSR T2 charts; meanwhile, it presents a similar performance to the VP T2 chart. Furthermore, from the viewpoint of practicability, it is more convenient for administrating the control chart than the VSI, VSSI, and VP T2 chart. Thus, it may provide a good option for quick response to small shifts in a multivariate process

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI