مقالات ترجمه شده

مقاله اسلام با ترجمه

دانلود مقاله اسلام با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اسلام با ترجمه ، مقالات اسلام با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اسلام ، دانلود ترجمه مقالات اسلام ، دانلود مقاله ISI اسلام ، ترجمه مقاله اسلام ، مقالات isi اسلام با ترجمه و گرایش های رشته اسلام را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Islamic perspectives on conflict management within project managed environments

2011
1106
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Human resource development, motivation and Islam

2012
1121
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Islamic Art and Its Spiritual Message

2011
1224
word
15
رایگان

عنوان لاتین

An Application of Islamic Principles in Building a Robust Human Resource Management System (In Islamic Countries)

2014
1312
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Relationship between Islamic Human Resource Management (IHRM) practices and trust: An empirical study

2013
1318
word
19
رایگان

عنوان لاتین

CONCEPT AND MATHEMATICS OF ISLAMIC VALUATION AND FINANCIAL ENGINEERING

2011
1630
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Studying the Relationship between Knowledge Management and Employee

2014
1715
word
10
رایگان

عنوان لاتین

7P’s: A Literature Review of Islamic Marketing and Contemporary Marketing Mix

2014
3676
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI