مقالات ترجمه شده

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان

عنوان فارسی

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان


عنوان لاتین

Studying the Relationship between Knowledge Management and Employee

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1715
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله MAGNT Research Report
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پژوهش در حال حاضر به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی صورت گرفته است می باشد. در این پژوهش یک سری از کاربردها اضافه شده است هر چند که در روش ذکر شده از نوع توصیفی و همبستگی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 179 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، شامل یک پرسشنامه در میان افراد به منظور ارزیابی اعتبار و قابلیت اعتماد توزیع شده است و در نهایت نتایج پس از ان تجزیه و تحلیل شده است. معیار همبستگی افراد به منظور اندازگیری ارتباط بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی در نظر گرفته شده است و نتایج به دست امده رابطه مثبت بین مدیریت دانش و جنبه های توانمندسازی کارکنان را بیان میکند (که شامل احساس معنا، احساس مستقل، احساس تاثیر، احساس اعتماد به دیگران) است که از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است در حالی که رابطه بین مدیریت دانش و احساس شایستگی را رد کرده است.علاوه بر این، آزمون فریدمن برای رتبه بندی و اهمیت فرضیه ها و سوال ها مطرح است.در پایان، برخی از توصیه ها بر اساس نتایج به دست آمده برای مدیران و کارکنان سازمان و نیز مطالعات آینده ارائه شده است.

چکیده لاتین

The current study seeks to figure out the relation between knowledge management and employee empowerment at the computer research center of Islamic sciences. This is an applied research in terms of objective while its method is descriptive and of correlation type. Statistical sample of research consisted of 179 persons. The data gathering instrument was a questionnaire distributed among the individuals following the assessment of its validity and reliability and the results were then analyzed. The Pearson correlation test was used to measure the relation between knowledge management and empowerment of human resources the results of which confirmed the positive relation between knowledge management and aspects of employee empowerment (including feeling Meaning, feeling autonomous, feeling Impact, feeling trust in others) while it disapproved the relation between knowledge management and feeling Competence. Moreover, Friedman test was used to rank the significance of hypotheses and questions. In the end, some recommendations are provided based on obtained results for managers and employee of organization as well as future studies

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI