مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2010 با ترجمه

دانلود مقاله 2010 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2010 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2010 با ترجمه ، دانلود مقالات 2010 با ترجمه ، مقاله 2010 با ترجمه ، مقالات 2010 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2010 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Amish Microcephaly: Long-Term Survival and Biochemical Characterization

2010
2938
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Phase Noise in LC Oscillators: A Phasor-Based Analysis of a General Result and of Loaded Q

2010
2841
word
47
رایگان

عنوان لاتین

Molecular modeling of 8-methoxy quinolone analogues by using quantitative structure activity relationship

2010
2817
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Benchmarking Cloud Serving Systems with YCSB

2010
2627
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Automatic Test Data Generation for Data Flow Testing Using Particle Swarm Optimization

2010
2626
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Modeling languages for business processes and business rules: A representational analysis

2010
2616
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial

2010
2572
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Simulation and Control of Heart Rhythm Dynamics

2010
2559
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Fabrication and Characterization of Carbon Nanotube Field-Effect Transistor Biosensors

2010
2546
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI