مقالات ترجمه شده

مدل سازی مولکولی آنالوگ های 8-متوکسی کینولون با استفاده از رابطه ی فعالیت ساختاری کمّی

عنوان فارسی

مدل سازی مولکولی آنالوگ های 8-متوکسی کینولون با استفاده از رابطه ی فعالیت ساختاری کمّی


عنوان لاتین

Molecular modeling of 8-methoxy quinolone analogues by using quantitative structure activity relationship

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 2817
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Journal of Saudi Chemical Society
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

نشان داده شده است که مطالعات رابطه ی فعالیت ساختاری کمّی (QSAR) بر روی یک سری از 8-متوکسی کینولون، به خوبی با پارامترهای فضایی و پارامتر الکتریکی همبستگی دارد. نتایج به طور انتقادی بر اساس داده های رگرسیون، فاکتور Q پوگلیانی و تکنیک اعتبارسنجی متقابل مورد بحث قرار گرفته است. نتایج به دست آمده برای بحث در مورد مکانیسم تعامل گیرنده-دارو مفید است. پارامتر فضایی «Mr» و پارامتر الکترونی «Pz» بهترین مدل را ارائه می دهند.

چکیده لاتین

Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies on a series of 8-methoxy quinolone are found to correlate well with steric parameters and electronic parameter. The results are critically discussed on the basis of regression data, Pogliani factor Q and cross validation technique. The results are found to be useful in discussing the mechanism of drug – receptor interaction. Steric parameter ‘Mr’ and electronic parameter ‘Pz’ gives the best model.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI