مقالات ترجمه شده

زبان های مدل سازی برای فرآیندهای کسب و کار و قوانین تجاری: یک تجزیه و تحلیل محتوا محور

عنوان فارسی

زبان های مدل سازی برای فرآیندهای کسب و کار و قوانین تجاری: یک تجزیه و تحلیل محتوا محور


عنوان لاتین

Modeling languages for business processes and business rules: A representational analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 2616
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Information Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

زبان های مدل سازی فرایند و مدل سازی قوانین هر دو برای سند سازی سیاست ها و روش های سازمانی استفاده می شوند. تا به امروز، همکاری و همپوشانی آنها تحت بررسی قرار نگرفته است. درک رابطه بین دو نوع مدل سازی، اجازه می دهد سازمان ها همکاریشان را به حداکثر برسانند، از تکرار مطالب جلوگیری کنند و به این ترتیب تلاش های مدل سازی آنها را کاهش دهند. در این مقاله، ما از تئوری نمایندگی Bunge-Wand-Weber (BWW) برای مقایسه توانایی های نمایندگی (نمایشی) زبان های مدل سازی فرآیند قوانین استفاده می کنیم. ما یک تجزیه و تحلیل نمایشی از چهار ویژگی مدل سازی قانون را انجام می دهیم: زبان نشانه گذاری قوانین ساده (SRML)، زبان قوانین وب معنایی (SWRL)، نمایندگی قانون تولید (PRR) و مشخصات معنی واژه های تجاری و قوانین کسب و کار (SBVR) . ما توانایی های نمایندگی BWW شان را با چهار زبان مدل سازی فرایند مفهومی محبوب مقایسه می کنیم. در تحلیل ما، ما بر جنبه های حداکثر کامل بودن هستی شناسی و حداقل همپوشانی هستی شناسی تمرکز می کنیم. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که هیچ زبان واحدی با توجه به مدل نمایندگی BWW داخلی کامل نیست. ما همچنین نشان می دهیم ترکیبی از دو زبان، به ویژه SRML و BPMN به نظر می رسد مناسب تر است برای پردازش ترکیبی و مدل سازی قوانین نسبت به هر یک از این زبان های مدل سازی که مستقل استفاده شده است.

چکیده لاتین

Process modeling and rule modeling languages are both used to document organizational policies and procedures. To date, their synergies and overlap are underresearched. Understanding the relationship between the two modeling types would allow organizations to maximize synergies, avoid content duplication, and thus reduce their overall modeling effort. In this paper, we use the Bunge–Wand–Weber (BWW) representation theory to compare the representation capabilities of process and rule modeling languages. We perform a representational analysis of four rule modeling specifications: The Simple Rule Markup Language (SRML), the Semantic Web Rules Language (SWRL), the Production Rule Representation (PRR), and the Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) specification. We compare their BWW representation capabilities with those of four popular conceptual process modeling languages. In our analysis, we focus on the aspects of maximum ontological completeness and minimum ontological overlap. The outcome of this study shows that no single language is internally complete with respect to the BWW representation model. We also show that a combination of two languages, in particular SRML and BPMN, appears to be better suited for combined process and rule modeling than any of these modeling languages used independently.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI