مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی برق و الکترونیک با ترجمه

دانلود مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات برق و الکترونیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، دانلود مقالات برق و الکترونیک با ترجمه ، مقاله برق و الکترونیک با ترجمه ، مقالات برق و الکترونیک با ترجمه ، ترجمه مقاله برق و الکترونیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Coordination of PSSs and SVC Damping Controller to Improve Probabilistic Small-Signal Stability of Power System With Wind Farm Integration

2015
4166
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A New Boost Switched-Capacitor Multilevel Converter with Reduced Circuit Devices

2017
4162
word
44
رایگان

عنوان لاتین

The Field Excitation Adjustment Characteristic of the Parallel Magnetic Circuit Hybrid Excitation Machine

2010
4128
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Supply–demand balancing for power management in smart grid: A Stackelberg game approach

2016
4127
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Security Issues of IPv6 Communications in Cooperative Intelligent Transportation Systems (Poster)

2011
4126
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Robust dynamic transmission and renewable generation expansion planning: Walking towards sustainable systems

2018
4125
word
34
رایگان

عنوان لاتین

Reliability centered maintenance optimization for power distribution systems

2014
4124
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Reduction on Cogging Torque in Flux-Switching Permanent Magnet Machine by Teeth Notching Schemes

2012
4123
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Reduction of Capacitor Ripple Voltage and Current in Modular Multilevel Converter based Variable Speed Drives

2017
4122
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Price forecasting and validation in the Spanish electricity market using forecasts as input data

2016
4121
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI