مقالات ترجمه شده

مقاله isi شیمی با ترجمه

دانلود مقاله شیمی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شیمی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله شیمی با ترجمه ، دانلود مقالات شیمی با ترجمه ، مقاله شیمی با ترجمه ، مقالات شیمی با ترجمه ، ترجمه مقاله شیمی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Challenges and issues concerning mycotoxins contamination in oil seeds and their edible oils: Updates from last decade

2017
2653
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Flexible supercapacitor electrodes based on real metal-like cellulose papers

2017
2604
word
19
رایگان

عنوان لاتین

CFD modelling of hydrocyclone—prediction of cut size

2005
2602
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Production of recombinant proteins by yeast cells

2012
2597
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Liquid-liquid extraction studies on Zn(II) and Cd(II) using phosphonium ionic liquid (Cyphos IL 104) and recovery of zinc from zinc plating mud

2017
2588
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Migration of phthalates, alkylphenols, bisphenol A and di(2-ethylhexyl)adipate from food packaging

2012
2482
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Microbial production of citric acid

2010
2480
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Preparation of reduced graphene oxide/cobalt oxide composites and their enhanced capacitive behaviors by homogeneous incorporation of reduced graphene oxide sheets in cobalt oxide matrix

2011
2444
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Subcritical Water: Use in Chemical Analysis

2017
2431
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI