مقالات ترجمه شده

مقاله Emerald با ترجمه

دانلود مقاله Emerald با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات Emerald با ترجمه ، مقالات Emerald با ترجمه ، دانلود مقاله بیس Emerald ، دانلود ترجمه مقالات Emerald ، دانلود مقاله ISI Emerald ، ترجمه مقاله Emerald ، مقالات isi Emerald با ترجمه و گرایش های رشته Emerald را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Niches at the edges: price-value tradeoff, consumer behavior, and marketing strategy

2009
1032
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Does explicit comparative advertising affect Indian consumers’ attitudes towards low and high-involvement product?

2015
1293
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Employee management systems and organizational contexts: a population ecology approach

2011
1448
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Customers behaving badly: a state of the art review, research agenda and implications for practitioners

2010
1626
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Performance measurement and management: a literature review and a research agenda

2010
1831
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Optimal insurance risk allocation with steepest ascent and genetic algorithms

2013
1832
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study

2007
1940
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Inclusive perspectives or in-depth learning? A longitudinal case study of past debates and future directions in knowledge management for development

2016
2143
word
26
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI