مقالات ترجمه شده

مقاله کشاورزی با ترجمه

دانلود مقاله کشاورزی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کشاورزی با ترجمه ، مقالات کشاورزی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کشاورزی ، دانلود ترجمه مقالات کشاورزی ، دانلود مقاله ISI کشاورزی ، ترجمه مقاله کشاورزی ، مقالات isi کشاورزی با ترجمه و گرایش های رشته کشاورزی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The influence of local governance on agricultural advisory services in Tajikistan

2010
4340
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Postharvest Treatments and Storage Conditions on Quality Parameters of Carrots

2013
4607
word
9
رایگان

عنوان لاتین

GM Crops, Organic Agriculture and Breeding for Sustainability

2014
4813
word
13
رایگان

عنوان لاتین

ROOT MORPHOLOGY AND NUTRIENT UPTAKE KINETICS BY AUSTRALIAN CEDAR CLONES

2016
4934
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of Participation and Poverty Levels of National FADAMA III Development Project Rural Farm Women in Gombe State, Nigeria

2015
4955
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Food Safety Management in Developing Countries

2000
4956
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Influence of Gibberellic Acid on Carrot Growth and Severity of Alternaria Leaf Blight

2000
4957
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Precision Agriculture for Greenhouses Using a Wireless Sensor Network

2017
5062
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI