مقالات ترجمه شده

تاثیر حکومت محلی بر شرکتهای خدمات مشاوره کشاورزی در تاجیکستان

عنوان فارسی

تاثیر حکومت محلی بر شرکتهای خدمات مشاوره کشاورزی در تاجیکستان


عنوان لاتین

The influence of local governance on agricultural advisory services in Tajikistan

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 4340
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مقاله حاضر به بررسی تأثیر حکومت محلی بر شرکتهای خدمات مشاوره کشاورزی در تاجیکستان میپردازد. جمهوری آسیای مرکزی تاجیکستان یک کشور کشاورزی است که به عنوان یک دولت چندگانه تعریف میشود، که در آن حکومت محلی تمایل دارد که توسط چند عامل قدرتمند تعیین شود. فرآیندهای اداری محلی دارای یک تأثیر شدیدی بر عملکرد کشاورزی و تبادل دانش دارد. شرکتهای خدمات مشاوره کشاورزی مطالبات مختلفی در کشور دارد. به ویژه در مناطق که سیستم تک کشتی غالب هستند، خدمات مشاوره ای موفقیت کمتری دارند. بنابراین در مقاله حاضر فرض می شود که ارتباط دانش و نوآوری در کشاورزی تاجیک تا حد زیادی وابسته به فرآیندهای تصمیم گیری حکومت محلی است. در این مقاله اهمیت نقش حکومت محلی برای توزیع و استفاده از دانش در مناطق روستایی و تأکید بر زمینه خدمات مشاوره ای کشاورزی در تاجیکستان مشخص شده است.

چکیده لاتین

The present article investigates the influence of local governance on agricultural advisory services in Tajikistan. The Central Asian Republic of Tajikistan is an agricultural country that has been described as a hybrid state, where local governance tends to be dominated by a few powerful actors. Local governance processes do have a strong influence on the agriculture practise and on the exchange of the knowledge. Agricultural advisory services claim various effects in the country. Especially in regions that are dominated by monocultures, advisory services have limited success. Therefore the present article assumes that the nexus of knowledge and innovation in Tajik agriculture is largely dependent on the decision-making of local governance processes. The article outlines the important role of local governance for distribution and use of knowledge in rural areas and emphasizes the context of agricultural advisory services in Tajikistan.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI