مقالات ترجمه شده

مقاله کشاورزی با ترجمه

دانلود مقاله کشاورزی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کشاورزی با ترجمه ، مقالات کشاورزی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کشاورزی ، دانلود ترجمه مقالات کشاورزی ، دانلود مقاله ISI کشاورزی ، ترجمه مقاله کشاورزی ، مقالات isi کشاورزی با ترجمه و گرایش های رشته کشاورزی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Impacts of rising tropospheric ozone on photosynthesis andmetabolite levels on field grown soybean

2014
4277
word
10
رایگان

عنوان لاتین

On the Evolutionary Origin of CAM Photosynthesis

2017
4279
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Propionic acid production from corn stover hydrolysate by Propionibacterium acidipropionici

2017
4281
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Seafood biopreservation by lactic acid bacteria e A review

2013
4283
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Water Deficit Stress Effects on Corn (Zea mays, L.) Root:Shoot Ratio

2014
4285
word
10
رایگان

عنوان لاتین

APPROACHES FOR PREPARING AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES FEASIBILITY STUDY

2008
4337
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Information sources and constraints under national agricultural advisory services programme, of service providers in Uganda

2004
4338
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Reduction in the environmental impact of waste discharged by fish farms through feed and feeding

2011
4339
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI