مقالات ترجمه شده

مقاله کشاورزی با ترجمه

دانلود مقاله کشاورزی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کشاورزی با ترجمه ، مقالات کشاورزی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کشاورزی ، دانلود ترجمه مقالات کشاورزی ، دانلود مقاله ISI کشاورزی ، ترجمه مقاله کشاورزی ، مقالات isi کشاورزی با ترجمه و گرایش های رشته کشاورزی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Developing Appropriate Technology for Small-scale Farming Populations

2004
1043
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Characterisation of production, marketing and consumption patterns of farmed tilapia in the Nile Delta of Egypt

2015
1319
word
30
رایگان

عنوان لاتین

The knowns, known unknowns and unknowns of sequestration of soil organic carbon

2013
1623
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Comparison of Traditional and Geostatistical Methods to Estimate Soil Erodibility Factor

2008
1639
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Breeding effects on dry matter accumulation and partitioning in Spanish bread wheat during the 20th century

2015
1694
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Molecular Farming: Strategies, Expression Systems and Bio-Safety Considerations

2014
1781
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler

2014
2013
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Recent Advances in the Role of the Elongator Complex in Plant Physiology and tRNA Modification: A Review

2014
2016
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI